Wat is het gewicht van een groendak

Het gewicht van een groendak wordt steeds uitgedrukt in ‘maximaal verzadigd gewicht’. Dit is het maximum dat het volledige pakket kan wegen, namelijk bij 100% verzadiging met regenwater. Dit is zeer belangrijk om te weten vooraleer we groendak kunnen aanleggen

Welke btw tarief is van toepassing op mijn groendak

Als je woning of gebouw in gebruik ouder is dan 10 jaar, geldt het btw tarief aan 6%. Dit op voorwaarde dat  de werken door een erkende aannemer worden uitgevoerd.

Is de woning jonger dan 10 jaar dan is het de normale 21%.

Wat is het levensduur van een groendak

De levensduur van een groendak hangt uiteraard sterk af van de opbouw en kwaliteit van de gebruikte materialen maar zeker ook van de nazorg en onderhoud!

Het onderhoud aan groendaken is bij sedumdaken (1-2 x per jaar) en bij intensieve daken als een normaal tuinonderhoud. 

Controleer minimaal 2 keer per jaar uw afvoer, verwijder indien nodig bladresten, etc. Onkruid verwijderen blijft een noodzaak. Water geven is alleen nodig bij aanhoudend warm zomers weer. 

Voor een meerlaagse opbouw en met een redelijk onderhoud, weten we dat de levensduur  40 à 50 jaar haalbaar is. 

Aandacht voor de bodem en de nazorg zijn bepalend maar ook  een kwalitatieve ondergrond als isolatie en dakbedekking 

hoeveel water buffert een groendak

De buffercapaciteit van een groendak wordt bepaald door de drainage(buffer)laag samen met de substraatdikte en verschilt dus van type tot type. Al onze groendaksystemen hebben echter een minimale buffercapaciteit van 35 l/m2